Aktuality

9. července 2013

Adoptujte hrob!

Adoptujte hrob! Ano, čtete správně. Ne, nejsem blázen ani nekrofil. Tak jako můžete adoptovat zviřátko v pražské ZOO, bude už brzy možné finančně přispět na záchranu hrobů významných osobností na pražských hřbitovech.
(oprava 1.8.2013)
 

Pražská Správa hřbitovů totiž spouští ambiciózní projekt Adopce hrobů. V jeho rámci vytipovala několik desítek hrobů, na které bude možné přispět a tak je zachránit před likvidací nebo rozpadem. Jde jednak o hroby významných osobností, spisovatelů, malířů, sochařů, vědců, vojáků (ale také politiků), jednak o hroby, které mají umělecký nebo památkový význam. Za hrobové místo je totiž třeba platit pravidelně poplatek a také hrob udržovat v dobrém stavu. Pokud nájem není dlouhodobě hrazen, například proto, že potomstvo nebožtíkovo vymřelo, vystěhovalo se nebo úplně zapomnělo, mělo by hrobové místo být nabídnuto k novému pronájmu. Hrozí tak, že zaniknou hroby mnoha velikánů.

Měl jsem možnost nahlédnout do předběžného seznamu takto vytipovaných hrobů na vinohradském hřbitově a byl jsem zaskočen: tolik známých jmen, tolik osobností, které na Vinohradech žily nebo které se přímo zasloužily o jejich rozmach! Spisovatel Jan Karafiát, který krátce působil také jako farář vinohradského evangelického sboru. Městský architekt Královských Vinohrad Antonín Turek, který navrhl budovy Národního domu, Vinohradského divadla nebo školy Na Smetance. Herečka Zdenka Baldová, herci jako Karel Hugo Hilar, Gustav Hilmar nebo Karel Noll. Malíř Josef Ullmann.

Při čtení dalších jmen jsem ale téměř nadskočil: Vilém Vlček, druhý starosta Královských Vinohrad. Jan Friendlaender, starosta K.V. v letech 1875-1892, tedy v letech největšího rozmachu města. Jeho hrob je navíc z těch, které vynikají monumentálním provedením, a přitom velmi chátrá.

Správě hřbitovů ještě zbývá doladit právní a majetkovou stránku adopcí, prověřuje také, zda se nepodaří dohledat potomky slavných nebožtíků. To se snad již podařilo právě u starosty Vlčka. Seznam hrobů nabídnutých k adopci pak bude zveřejněn na webových stránkách. Někde se jedná jen o úhradu nájemních poplatků, jinde je potřeba najít sponzora mohovitějšího, který bude moci pokrýt i opravu náhrobku nebo výzdoby hrobu. Bude však možné přispět i malou částkou , například jedním tisícem korun, a tak přispět k záchraně hrobu nebo jeho udržení v důstojném stavu - vysazení a zalévání květin, omytí hrobu vysokým tlakem a podobně. Správa hřbitovů na oplátku slibuje zveřejnění jmen dárců a nabízí účast na vybraných akcích - slavnostním odhalení rekonstruovaných hrobů nebo komentovaných procházek po hřbitovech.

U starosty Královských Vinohrad Jana Friedlaendera mám námět, který bych rád směřoval k dnešním radním Prahy 2: tento muž byl Vaším předchůdcem na vinohradské radnici a zasloužil se o zformování Vinohrad do tvaru, který známe dodnes. Nebylo by tedy možné najít příslušnou částku v rozpočtu městské části (půjde možná o desítky tisíc, tedy z pohledu rozpočtu městské části zanedbatelný obnos) a pomoci tak zachovat památku tohoto předního občana Vinohrad?

Stanislav Sojka

Odkaz:
http://www.hrbitovy.cz/adopce.html

Oprava:

V původní verzi článku bylo nesprávně uvedeno, že mezi hroby k adopci je také hrob nakladatele Jana Laichtera, vydavatele časopisu Naše doba. Tento Jan Laichter je pohřben v Dobrušce a jeho potomci dodnes žijí na Vinohradech v domě, který nechal postavit. Jan Laichter, jehož hrob je na seznamu hrobů k adopci, je někdo jiný téhož jména. O tomto poznatku jsem informoval i příslušné oddělení Správy pražských hřbitovů, které pokračuje v pátrání.

Foto: Hrob starosty Friedlandera na Vinohradském hřbitově