Aktuality

11. září 2013

Bude Praha 2 vymáhat škodu po svých radních?

Zastupitelé mají rozhodnout, zda vymáhat škodu vzniklou udělením pokuty od ÚOHS za pokaženou veřejnou soutěž.

 
Pondělní zasedání zastupitelstva Prahy 2 probíhalo až nečekaně klidně - program byl schválen napoprvé, k většině bodů neprobíhala žádná rozprava a zastupitelé hlasovali svorně pro navržená usnesení napříč stranami. Idyla skončila v okamžiku, kdy se na projednávání dostal bod, uvedený v programu původně jen pro informaci: "Posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty".
Nejprve vystoupila předsedkyně klubu ČSSD M. Marksová s tím, že považuje za nepřípustný nátlak, jestliže jí radní za ODS mimo veřejné jednání sdělují, co se stane, když budou zastupitelé za ČSSD hlasovat pro vymáhání škody (prý jsou jiné škody, které se zase budou muset vymáhat po nich). Poté si klub OSB vyžádal patnáctiminutovou přestávku a všichni zastupitelé se rozprchli. Následná rozprava trvala více než hodinu a pozorný posluchač (tedy já) se během ní dozvěděl tolik věcí, že by stačily na televizní seriál.
Oč se tedy v kostce jedná? V březnu 2009 vypověděla městská část smlouvy stávajícím dodavatelům tepla do obecních domů. Soutěž na nového dodavatele se ale nepodařilo vyhlásit (nebo vybrat vítěze) a proto ve stavu nouze, kdy hrozilo, že obecní domy zůstanou bez teplé vody, radní uzavřeli krátkodobou smlouvu s jedním dodavatelem. Ani další kola soutěže ale dodavatele nepřinesla a tuto smlouvu bylo tedy nutné několikrát prodlužovat. Nakonec si toho všimnul Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a v létě 2012 udělil městské části pokutu 300 tisíc Kč, tzn. na dolní hranici sazby.
Od té doby se radní a zastupitelé dohadují o tom, zda a po kom tuto částku vymáhat jako škodu vzniklou městské části. Není to jednoduché - pokud by od vymáhání upustili, nekonali by "s péčí řádného hospodáře" a škoda by mohla být později vymáhána po nich. Pokud se částka vymáhat bude a skončí to usoudu, je možné, že celkové náklady spojené s vymáháním budou vyšší než vzniklá škoda. A pokud škodu nakonec skutečně někdo bude hradit, budou se nynější i všichni budoucí radní a zastupitelé muset bát toho, že v případě budoucího chybného rozhodnutí, kterým vznikne škoda, budou klopit i oni.
Důležité také je, kdo za škodu zodpovídá: návrh na zadání zakázky bez soutěže přinesl do rady tehdejší místostarosta, pozdější krátkodobý starosta ing. Paluska (nyní už není ani zastupitelem - odstoupil kvůli obvinění v jiné záležitosti). Rada byla v roce 2009 složená jen z radních za ODS, pozdější prodlužování (za které ale pokuta nebyla udělena) ale projednávaly koaliční rady, ve kterých byly ODS, Zelení a postupně ČSSD a TOP 09.
Na přetřes přišla také otázka, zda vůbec škoda vznikla - podle některých teorií totiž topení i bez soutěže vycházelo levněji, než dosavadní praxe, kdy teplo zajišťovalo více firem. Rozhodnutí vypovědět jim smlouvy tedy bylo na místě. To alespoň říká zástupce starostky ing. Vaněk, který byl účasten i tehdejšího projednávání. Dnes by prý nehlasoval jinak.
Aby se chovali "s péčí řádného hospodáře", nechali radní za 25 tisíc vypracovat u Ústavu státu a práva Akademie věd posudek, ze kterého mělo vyplynout, zda a jak se má škoda vymáhat. Zároveň vznesli oficiální dotazy na ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí. Ve výsledku tedy mají tři posudky, které si vzájemně odporují. Podle některých se má škoda vymáhat pracovněprávní cestou, podle jiného občanskoprávní. To i limituje výši vymáhané částky, u pracovněprávních vztahů je to násobek mzdy, u občanskoprávní není výše omezena.
Obsahem usnesení, které navrhla paní starostka, přitom bylo jen to, že se celou záležitostí má zabývat kontrolní výbor a do příštího zastupitelstva předložit návrh řešení. Kontrolní výbor přitom už kauzu několikrát probíral a nic zvláštního, mimo zadání uvedených posudků, nevyschůzoval.
K tomu se postupně vyjádřili představitelé všech stran zastupitelstva: jak ze současné koalice, tak i z předchozí svorně deklarovali, že nechtějí krýt žádnou nepravost a nezříkají se odpovědnosti. Jak ale pregnantně vyjádřil tajemník úřadu, "takhle začíná cesta do pekel" - hledáním obětí, vzájemným osočováním a posíláním trestních oznámení systémem všichni proti všem se zablokuje možnost cokoliv rozhodnout.
Zajímavé bylo i vystoupení p. Mikuly, který není členem zastupitelstva, přihlásil se ale do rozpravy jako občan (a proto přišel na řadu úplně jako poslední). Přednesl perfektní právní rozbor celé situace, ze kterého (alespoň pro mě) vyplynulo, že přenášet rozhodování na kontrolní výbor je zbytečné, protože o vymáhání nebo nevymáhání nakonec stejně musí rozhodnout zastupitelstvo jako orgán, kterému byli radní odpovědní. To bohužel část zastupitelů ani nezaznamenala, protože na začátku jeho vystoupení odešli kouřit, čůrat nebo konferovat ke kávovaru.
Protinávrh usnesení, předložený OSB, nebyl přijat (vzhledem k dosti odvážným formulacím to asi ani nemohli čekat) a tak nakonec bylo přijato usnesení navržené starostkou, tedy že kontrolní výbor má předložit návrh dalšího postupu. Doufejme, že na příštím zastupitelstvu se již podaří najít cestu z této šlamastyky a celá věc neskončí promlčením, které by stejně moc nevyřešilo, pouze rozmělnilo odpovědnost na více osob.
S. Sojka
Odkazy: Rozhodnutí a odůvodnění ÚOHS