Aktuality

16. února 2012

Jaký bude rozpočet Prahy 2 na rok 2012

Jaký bude rozpočet Prahy 2 na rok 2012 Na zasedání zastupitelstva Prahy 2, které proběhne 20. února od 15 hodin, bude projednáván rozpočet městské části na letošní rok. Co se skrývá ve sloupcích čísel? Jak se městská část vyrovnává s propadem příjmů z rozpočtu hlavního města?
 

Na zasedání zastupitelstva Prahy 2, které proběhne 20. února od 15 hodin, bude projednáván rozpočet městské části a letošní rok. Jeho návrh, jak ostatně vyplývá ze zákona, je vyvěšen na úřední desce a při troše snahy ho najdete i na webových stránkách www. praha2.cz (nápověda: není na úřední desce, ale mezi usneseními rady - tady: http://urad.praha2.cz/default.aspx?l=1&usnId=15706&ver=1&path=usn).

 

Sestavit rozpočet městské části byl vždycky tak trochu rébus a několikaměsíční vyvažování potřeb a možností. Letos však přistoupila jedna nečekaná komplikace: Praze 2 byla zkrácena dotace z rozpočtu hlavního města o 45 milionů Kč, to znamená o 27%. Ještě hůř dopadla Praha 1, jejíž rozpočet byl zkrácen o 70 milionů. Není to ovšem důsledkem změn v rozpočtovém určení daní, ale tím, že v rozhodování o rozdělení financí na úrovni hlavního města se lépe prosadily okrajové městské části - Praha 12 si polepší o 35 milionů, Praha 13 dokonce o 41. Je to prý proto, že tyto městské části se ještě rozvíjejí a na ten rozvoj potřebují více peněz. Téměř bizardně v té souvislosti působí zpráva, že právě Praha 13 se chystá vydat 120 milionů na zřízení kamerového systému.

 

Nahlédnutím do návrhu rozpočtu lze zjistit, jak se Praha 2 s tímto propadem vyrovná. Překvapivě mnoho významných položek v provozních výdajích je na obdobné výši jako v roce 2011 - výdaje na mateřské školy na 98%, na základní školy na 95%, sociální služby dokonce na 100% (to je ta síla koalice), na životní prostředí na 87% (budeme držet palce), místní správa (chod úřadu) na 94%. Na frak dostává využití volného času dětí a mládeže (47%) a ostatní zájmová činnost a rekreace (45%). Polepší si kultura (o 14%) a nově se objevuje zachování a obnova kulturních památek (z nuly na 6 milionů v provozních výdajích).

 

Také kapitálové (investiční) výdaje zůstávají téměř ve shodné výši jako byly navrženy na loňský rok, celkem jde o 113 milionů Kč. Kam budou zacíleny, lze zjistit v samsotatné kapitole rozpočtu. Největší částka míří do parků, především do rekonstrukce Havlíčkových sadů (15 milionů), další sumy jsou určeny na odkoupení soukromých pozemků v parcích Folimanka a Perucká stráň (po deseti milionech). Menší částky pak jdou na projekty rekonstrukce Riegrových sadů a Karlova náměstí. 2,5 milionu ještě bude stát dokončení úprav Tylova náměstí pro pořádání farmářských trhů. Celkem 34 milionů je určeno na investice v základních školách, z toho asi nejvíc míří do ZŠ Slovenská (10 mio) a Vratislavova (v součtu také 10 milionů - rekonstrukce kotelny a vybudování hřiště ve vnitrobloku).

 

Jak si tvůrci rozpočtu poradili, že jim to tak hezky vychází, lze zjistit v příjmové části rozpočtu o řádek níže pod poníženou dotací z z HMP: prakticky o stejnou částku (41 milionů) se navyšuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti městské části. Znamená to, že Praha 2 buď sáhne do rezerv, nebo víc vydá z utržených nájmů z obecních domů, nebo se zde už počítá s příjmy z avizované privatizace. Nic z toho není úplně dobře a opozice to určitě zkritizuje, je to ale řešení, které udrží rozvoj městské části a umožní pokračovat v započatých věcech, jejichž konzervace nebo zastavení by znamenaly mnohem větší ztráty.

 

Doporučuji prostudovat i další dokumenty přiložené k návrhu rozpočtu. Jako úplná fraška se jeví rozpočtový výhled do roku 2015, který přepokládá, že příjmy i výdaje v letech 2013-15 budou prakticky stabilní. Přitom z částek uváděných za předchozí léta lze vidět, že příjmy i výdaje rok od roku lišily o desítky milionů a především se velmi lišily skutečné příjmy a výdaje od těch schválených v rozpočtech. Rozpočtový výhled je tak spíše jen zábavnou tabulkou s podtitulkem "Něco tam dáme, když to chtějí".

 

K projednávání rozpočtu může vystoupit každý občan s trvalým bydlištěm v městské části a starší 18 let. Jestli někdo z nich bude mít recept na to, jak zacelit díru 45 milionů, zjistíte, když se v pondělí přijdete podívat.

Ilustrace: Budget a jak ho zkoumat (ukradeno kdesi v Internetu)