Aktuality

5. února 2013

Rozpočet Prahy 2 schválen - a co je v něm?

Rozpočet Prahy 2 schválen - a co je v něm? Zastupitelstvo Prahy 2 včera schválilo rozpočet městské části na letošní rok. Stalo se tak bez valného zájmu obecenstva, což je snadno pochopitelné - byť se jedná o řádově větší částky než při privatizaci bytů, nejsou to nějaké snadno uchopitelné peníze.
 
Rozpočet byl navržen ve výši 380 milionů na straně příjmů i výdajů, což ho řadí mezi nejúspornější za posledních deset let, naposledy byl v podobné výši schvalován v roce 2003. Pak se začala rekonstruovat radnice, otevřely se velké rekonstrukce parků, přicházely velké dotace, na které je nyní třeba zapomenout. Jak ale také zaznělo na zastupitelstvu, prostředky na účtech městské části se za tu dobu ztenčily z cca miliardy na 250 milionů, které se zřejmě rozplynou záhy.
Co je tedy příčinou vynucených úspor? Městské části oproti předchozím letům silně poklesly příjmy jak ze státního rozpočtu, tak dotace z rozpočtu hlavního města, které se rozhodlo přesměrovat finance spíše do okrajových čtvrtí (kde se mj. budují kamerové systémy za 100 milionů jako v Praze 13). Loňský propad ve výši 50 milionů se neopakoval, ale i tak Praha dostane letos o 7,5 milionu méně. Také ze státního rozpočtu jsou plánovány nižší příjmy, a to o 6 milionů. Praha 2 naštěstí může vylepšit své příjmy převodem z výdělečné činnosti (tzn. z pronájmů), letos to bude 190 milionů.
Tyto prostředky budou ve stejné výši i utraceny - z větší části na provoz (300 milionů - podle místostarosty Schwarze především na školství, údržbu zeleně a sociální služby; realitou je, že nejvíce se vydá na chod úřadu - celkem 113 milionů, byť i zde se proti loňsku 8 milionů uspoří). Na investice je letos určeno 80 milionů - skoro 40 milionů na dokončení revitalizace Havlíčkových sadů, 11 milionů do škol (Sázavská), 12 milionů na rekonstrukce bytových domů a 10 milionů na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou.
Také plán zdaňované činnosti je úspornější než v předchozích letech (o 70 milionů), podle předkladatelů je to ale hlavně proto, že je reálnější. Součástí celkových výnosů je 36 milionů z prodejů domů a pozemků (ale nejde o prodeje v rámci chystané privatizace) a také bizardní částka 40 tisíc Kč z výnosů ze zón placeného stání. Většinu výnosů tvoří nájmy z bytů a nebytových prostor ve výši 446 milionů. Tato částka už je ponížena o očekávané snížení výše nájmů po privatizaci bytového fondu.
Co na rozpočet říká opozice
Opozice především kritizovala způsob přípravy rozpočtu - ten se připravuje ve zvláštní komisi rady, ve které opoziční strany nemají zastoupení (komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu), a finanční komise ani finanční výbor už nemají možnost rozpočet ovlivnit. Také z toho důvodu několik členů finanční komise rezignovalo a finanční výbor se neschází v usnášeníschopném počtu.
Opoziční zastupitelé z OSB také považují za chybu, že se v rozpočtu nijak neprojeví výnos z plánovaného prodeje domů. To je podle radních proto, že tyto prostředky budou ukládány na zvláštní účet, ze kterého nebudou moci být "projedeny", navíc není jasné, kdy a v jaké výši se příjmy budou realizovat.
Další připomínky mělo OSB ke směrování investic - do oprav domů půjde o 37 milionů méně než vloni, zatímco do zeleně a památek investice zůstávají. Takto pojaté úspory podle nich nejsou úsporami, ale jen škrty, a povedou k zanedbání bytového fondu. Upozornili také na pohledávky z nájmů, které činí už 52 milionů Kč.
Zajímavé bylo, že k rozpočtu se nevyjádřil nikdo z ČSSD, která do loňska byla v randiční koalici, nyní je opoziční. Její zastupitelé zčásti hlasovali pro, zčásti se zdrželi, ale nepronesli ani stanovisko klubu, jak by se při schvalování takto závažného dokumentu slušelo.
Co na rozpočet říkali občané
Přesněji občan, pan Mikula, který již třetím nebo čtvrtým rokem altruisticky radí městské části z pohledu ekonoma, jeho náměty se zatím ne vždy setkávají s pochopením, byť už nemá problémy se získáváním podkladů jako dříve. Jeho připomínky byly spíše metodického charakteru: doporučoval rozpočet schvalovat dříve (nejlépe ještě před začátkem rozpočtovaného období), psát k němu podrobnější důvodové zprávy, které by pomohly k jeho vyšší přesnosti (ta letošní měla 11 stránek, přitom jiné městské části s podobně velkým rozpočtem je mají i stostránkové).
Už vloni doporučoval vytvoření rozklikávacího rozpočtu, který by umožnil prohlížet položky v různých úrovních podrobnosti. Podle starostky J. Černochové městská část vytvoření takové aplikace poptala u dodavatele ekonomického systému, společnosti Gordic, která to nabídla za více než dva miliony (!).
Rozpočet byl nakonec schválen 19 hlasy (tzn. koalice + ještě někdo), 10 proti (OSB + část ČSSD), tři se zdrželi.

Rozpočet najdete na webu Prahy 2 zde: http://urad.praha2.cz/default.aspx?l=1&usnId=17455&ver=1&path=usn

Infografika ukradena na webu obce Vestec - díky :-)