Sousední čtvrti

ČlánekNové Město

Nové Město pražské, založené Karlem IV. v roce 1348, je naprosto výjimečným, ojedinělým a skvělým urbanistickým objektem, který se už více než 650 let rozkládá na pravém břehu řeky Vltavy. Bylo založeno podle předem připraveného plánu, za jehož autora je považován Matyáš z Arrasu. Plán byl natolik velkorysý a prozíravý, že postačoval rozvoji města na mnoho staletí.
 

ČlánekŽižkov

Žižkov Dnešní Žižkov je rozsáhlá čtvrť, ležící celá na území městské části Praha 3. Je obtížné si představit, že bývala vpodstatě dvojnásobná, ale to se ještě nejmenovala Žižkov.
 

ČlánekStrašnice

Zmínky o vsi Strašnice pocházejí již z roku 1185, kdy patřila vyšehradskému probošství. V 18. století vznikla obec Nové Strašnice o čtrnácti domech, obě obce byly připojeny k Praze v roce 1922. Zajímavý je původ jména obce. Pochází ze starého českého jména Strašen, šlo tedy o ves lidí Strašnových. Jméno mělo odstrašovat od svého nositele temné síly.
 

ČlánekVršovice

Vršovice Vršovice patří mezi nejstarší obce tvořící dnešní Prahu. Bezpečně je známo, že existovaly už v roce 1088, kdy je první český král Vratislav I. věnoval spolu s dalšími pozemky vyšehradské kapitule.
 

ČlánekVyšehrad

Legendy vyprávějící o české historii označují Vyšehrad za sídlo prvních přemyslovských knížat. Zde prý kněžna Libuše ve svém věšteckém vytržení předpověděla slávu Prahy a na základě této věštby pak nechala město založit.