Aktuality

10. listopadu 2013

Zastupitelstvo projedná dokument důležitý pro další rozvoj Prahy 2

V pondělí 18.11. od 15 hodin se koná zasedání zastupitelstva městské části Praha 2. Jedním z důležitých bodů na programu je schválení Aktualizace programu regenerace památkové rezervace a památkové zóny. Pod složitým názvem se ukrývá strategický dokument popisující možnosti rozvoje Prahy 2.
 
Poloha Prahy 2 na rozhraní Nového Města Pražského a Vinohrad je unikátní mimo jiné v tom, že celé její území leží buď v Pražské památkové rezervaci, nebo v Měststké památkové zóně Vinohrady-Žižkov-Vršovice (a zčásti též v Městké památkové zóně Nusle). Městská část se proto už před lety zapojila do Programu regenerace památkových rezervací a památkových zón, vyhlašovaného Ministerstvem kultury, a začala vypracovávat vlastní dokument, ve kterém se popisují konkrétní kroky k obnově těchto hodnotných území. Tento dokument se pravidelně aktualizuje a postupně se stává významným informačním pramenem a také zdrojem pro návrhy dalšího územního rozvoje.
Program se naposledy aktualizoval v roce 2011 a nyní je připravena další aktualizace, kterou budou schvalovat zastupitelé. Schválení programu zastupitelstvem je jednou z podmínek pro to, aby Praha 2 mohla usilovat o dotace na opravy památek na svém území, dá se proto předpokládat, že bude schválen hladce. To ale není to hlavní kouzlo tohoto objemného dokumentu.
To spočívá v tom, že vlastně supluje strategický plán městské části a územní studie, které podle aktuálního statutu hlavního města náleží tvořit jen magistrátu. Ten ovšem na nějakou periferii nemá čas (nebo pokud tvoří, nestačíme se divit, jako v případě nepovedených regulačních plánů). Program regenerace tak obsahuje jednak množství podkladů (demografie, majetek, zeleň, doprava atd.), jednak vytipované objekty a prostory, které je třeba řešit, a ve finále také návrhy na jejich urbanistické řešení. V poslední době navíc rychle přibývají prostory, které (i díky programu regenerace) už byly regenerovány - např. Havlíčkovy sady.
Program regenerace tak může sloužit jako přehled toho, které investice pomohly k regeneraci veřejného prostoru nebo jednotlivých památek, a které ještě na řešení čekají. To by mělo pomoci k rozhodování radních při sestavování rozpočtů, k jednáním s hlavním městem nebo s TSK. Osobně za klíčové považuji schéma zachycující významné urbánní osy, zeleň (parky a zahrady) a "lokality k prověření" - problémová místa, která by bylo třeba řešit nebo alespoň sledovat, co se v nich děje.
Významnou součástí dokumentu je i katalog památek v Praze 2, který obsahuje pro každou památku zapsanou v ÚSKP samostatný list s popisem a fotografiemi.
Dokument je už před schválením k dispozici na webu Prahy 2 na adrese http://www.praha2.cz/21084_Aktualizace-programu-regenerace-MC-Praha-2-2013-v-projednani. Jak už bylo řečeno, jde o velmi obsáhlý materiál, který má v PDF formě přes 120 MB, což představuje stovky stránek textu, map, fotografií a výkresů. Pokud by autoři na stranu 126 doprostřed napsali "Kdo to dočte až sem, může si dojít do oddělení rozvoje pro pětistovku", mohou být zcela klidní, ušetří. Přesto bych zejména zastupitelům doporučil celý dokument přečíst a pravidelně se k němu vracet. Když jsme u autorů - letošní aktualizace byla vytvořena zcela v režii pracvnic oddělení územního rozvoje radnice, samozřejmě s využitím dřívějších verzí, na nichž se podíleli i významní externí architekti - urbanisté. Krátící se rozpočet úřadu bohužel neumožňuje tyto externisty najímat, a je proto potřeba vyzvednout úsilí pracovnic oddělení, které celý dokument vypiplaly vlastnoručně.
Mnoho mapových podkladů, které jsou obsaženy v dokumentu, je k dispozici i v online verzi na mapovém portálu Prahy 2 na adrese http://www.praha2.cz/Mapovy-portal. Mezi jinými mapami je tu i přehledová mapa památek, kde po kliknutí získáte informace, které jsou i ve zmíněném katalogu památek.
Vinohrady.cz doporučují!